Przyłącza siodłowe

Przyłącza siodłowe

PRZYŁĄCZA SIODŁOWE

Przyłącze siodłowe jest kształtką wykonaną z PCV-U, pozwalającą trwale wykonać połączenie pomiędzy kolektorem głównym (sanitarnym, deszczowym) a przyłączem w domu, parkingu bez demontażu głównej sieci. Występują dwa rodzaje przyłączy: rur betonowych – FABEKUN, rur tworzywowych – CONNEX. Oferujemy sprzedaż hurtową, detaliczną przyłączy siodłowych do rur betonowych, kamionki,tworzywa i ścian prostych. Posiadają przegub kulowy umożliwiający odchylenia przyłącza rurowego w zakresie 0º – 13º.
Zakres średnic:
– przyłącze DN 160, rura główna DN 200-1800
– przyłącze DN 200, rura główna DN 250-2400
– przejścia DN 160, ściany proste, długość przejścia od 210 do uzgodnienia mm
– przyłącze DN 200, ściany proste, długość przejścia od 210 do uzgodnienia mm