Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

Obecnie na terenach gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Przydomowe oczyszczalnie stosuje się w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej oraz zakładach produkcyjnych, również przy oczyszczaniu wody podczas procesów technologicznych.

W ofercie posiadamy przydomowe oczyszczalnie ścieków o różnym sposobie doczyszczania ścieków:

-drenaż, długość drenażu jest proporcjonalna do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu

drenaż

tunel ,W-box w przypadku braku miejsca czy rozbudowy drenażu

                                                            hartmetal-technika-instalacyjna-w-box

-filtr piaskowy, poziomy lub pionowy

-złoże roślinne

-studnie chłonne

-złoże biologiczne

OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

Kompaktowa oczyszczalnia ścieków AquaMax basic działa w oparciu o proces oczyszczania biologicznego (SBR) z wykorzystaniem osadu czynnego. Czynnikiem oczyszczającym ścieki są bakterie i drobnoustroje (tzw. osad czynny) pożywiające się ładunkiem zawartym w ściekach. Aby proces ten mógł zachodzić należy dostarczyć osadowi tlen zawarty atmosferze.  Oczyszczanie ścieków odbywa się w zbiorniku oczyszczalni, z której wypływa oczyszczona woda, którą należy rozsączyć do gruntu do gruntu lub odprowadzić do cieku wodnego. Woda z oczyszczalni może być odpompowywana na wysokość nawet do 3,00 m. Oczyszczalnia AquaMax basic może obsłużyć od 2 do 16 osób (do 2,4 m3/d). Oczyszczalnię tego typu wybudowano w całej Europie ponad 60.000 razy. Oczyszczalnia Aquamax basic jest bezzapachowa i nieuciążliwa pod względem hałasu.

Adaptacja szamba na oczyszczalnię biologiczną – Moduł AS 2

ZASADA DZIAŁANIA

W komorze wstępnej oczyszczalni następuje wstępne oczyszczanie i sedymentacja. Właściwe oczyszczanie następuje w komorze bioreaktora za pomocą osadu czynnego. Aby proces ten mógł zajść potrzebny jest tlen atmosferyczny, który dostarczany jest za pomocą kompresora i dyfuzora. Praca kompresora regulowana jest sterownikiem. Wytrącenie osadu czynnego i sklarowanie oczyszczonych ścieków następuje w specjalnie do tego celu skonstruowanym separatorze. Ewentualny nadmiar osadu czynnego w komorze bioreaktora zostaje automatycznie za pomocą pompy mamutowej odprowadzony do komory wstępnej. Jeżeli posiadacie Państwo na posesji szambo (z tworzywa sztucznego lub betonowe), istnieje możliwość zaadaptowania go na przydomową oczyszczalnię ścieków poprzez wkopanie obok niego małego zbiornika z zamontowanym urządzeniem do oczyszczania (oszczędność kosztów).