Przejścia i przepusty kablowe

Przejścia i przepusty kablowe

PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY KABLOWE

Przejścia kablowe przeznaczone są do uszczelniania kabli, przewodów, ewentualnie rur prowadzących przez elementy budowlane. Zapewniają skuteczna ochronę przed skutkami zawilgocenia kabli, przewodów, urządzeń elektrycznych oraz ścian fundamentowych.
Przejścia kablowe:
DN/OD 110 długość przejścia od 210 do 395 mm
DN/OD 160 długość przejścia od 210 do 395 mm